دلتنگ شدیدم دلم بری خودم تنگ شده این هم سومین نفر به به تاریخ پیوست البته این یکی با اون دو تای دیگه خیلی فرق داشت...اونا خانوم بودن و این اقا دیگه اینجا هم نمینویسم احساس امنیت ندارم میرم یه جای دیگه ی خونه دیگه...وبلاگ بهارم بستم وبلاگ ارزو هم که فعلا سکوت میکنه...خداحافظ روزگار ....